Van het bestuur
Beste badmintonners,
Onze ledenwerfactie heeft een goede oogst opgeleverd; wij konden Feiling Lai en Petra Molog in ons midden verwelkomen. We wensen ze veel plezier op de baan!
We gaan de laatste maanden van het speelseizoen in. Gezien de goede ervaringen de afgelopen jaren hebben we besloten om voor juni de baan zowel op de woensdag als op de vrijdag bij te huren (op vrijdag ook 3 banen). In mei (voorzover beschikbaar i.v.m. feestdagen en sport- en spelweek) hadden we de woensdag ook al gehuurd.
Op de speelavond hangt vanaf vrijdag 26 april een lijst waarop je je voorkeursdatum voor de eindejaarsBBQ kunt aangeven, Ún je beschikbaarheid als teller bij het badmintontoernooi in de Sport- en Spelweek. Veel handen maken licht werk, dus geef je als het kan op, al is het maar een uurtje.
We zijn erg blij dat Anne en Beerend Schreur wederom hun tuin ter beschikking willen stellen. We doen een oproep aan mensen die van een feestje houden, om te helpen organiseren. Wie doet mee?
Graag tot ziens in de sporthal!
Tom, Gerdie en Joyce
Toss 3 mei en 7 juni
De eerste vrijdag in mei gaat de toss door, ook leuk voor de nieuwe leden! Op 7 juni zijn we voornemens een bredere toss te organiseren, waarvoor we collega-verenigingen uitnodigen. Een mooie opkomst van onze eigen leden zou fijn zijn. Na de toss van mei: bitterballen na, in juni bitterballen plus drankje na.
Clubshirts
Vorig jaar seizoen heeft BCAO ter gelegenheid van het lustrum nieuwe shirts laten maken (met logo en voornaam). Toenmalige leden hebben het shirt als jubileumcadeau gekregen. Nieuwe leden die ook een shirt willen, kunnen dit bestellen bij Gerdie. Bij minimaal vijf stuks (per type shirt) betalen we geen opzetkosten. Voor een eerste shirt voor nieuwe leden (dan wel, wie vorig jaar na het lustrum lid werd) betaal je 10 euro (T-shirt) of 15 euro (polo), de rest legt de club bij. Evt. volgende shirts zijn geheel voor eigen rekening (polo 30 euro, T-shirt 20 euro).
Sport en spel
De sport- en spelcommissie heeft ons gevraagd om een eenvoudiger opzet van het toernooi. We zullen er een competitie met alleen dubbels van maken. De toernooileiding ligt weer in handen van Anne Schreur en Annemieke Visser. We hopen op veel tellers! Het toernooi vindt zoals altijd plaats op de dinsdag in de week van Hemelvaart, dit jaar op 28 mei 17:00-19:00 uur. Geef je op! Via het formulier in de hal of via mail bij Gerdie.
Zoals gebruikelijk hebben we de badmintonteams van de ploegen uitgenodigd om op de vrijdagen in mei te komen oefenen.
Eindejaars BBQ
Op de lijst in de hal op vrijdag kun je aangeven wanneer de eindejaars BBQ het beste uitkomt, vrijdag 21 of zaterdag 22 juni. Partners mede welkom! Als het vrijdag 21 wordt, gaat het vrij spelen die vrijdag niet door. Hartelijk dank aan Anne en Beerend dat het bij jullie in de tuin kan. Graag opgave van wie wil helpen organiseren. Alleen als het de 21e wordt, kan Sjaak chef-bbq zijn!
TT 2019
Een aantal van ons heeft zich opgegeven als vrijwilliger voor de TT, waarvoor hartelijk dank. Wie alsnog meewil of zich als reserve wil opgeven voor het weekend van 28-30 juni a.s., kan terecht bij Tom Oud. De ervaring leert dat vaak een beroep moet worden gedaan op 'reservisten'. Werken in het team is intensief, maar ook heel leuk en verbindend en zorgt ervoor dat de club de contributie laag kan houden. Zoals besloten op de vorige ALV, gaat het team kort na de TT gezamenlijk een hapje eten op kosten van de club. Daarvoor zullen we een datumprikker laten rondgaan.
Agenda
- 1e vrijdag van de maand (bij minimaal drie bezette banen): toss.
- Woensdag vrij spelen 18:45-20:00(behoudens zaal niet beschikbaar).
- Vrijdag 19:30-21:30 vrij spelen (behoudens feestdagen of zaal niet beschikbaar).
- Meivakantie: 24 en 26 april, 1 en 3 mei gewoon spelen.
- Sport en Spelweek: 27 mei-1 juni. Badmintontoernooi: dinsdag 28 mei 17:00-19:00 uur.
- Vrijdag 31 mei: geen badminton, zaal niet beschikbaar.
- 21 of 22 juni: eindejaars-BBQ. Bij de familie Schreur, Middenweg 155, Annen.
- TT: weekend 28-30 juni.