Van het bestuur
Beste badmintonners,
Door drukke werkzaamheden, een onderbezet bestuur en de griep volgt de eerste - en korte nieuwsbrief van dit seizoen pas op de rand van de feestdagenmaand.
Graag herhalen we het verzoek gedaan op de ALV: denk s.v.p. na over meedraaien in het bestuur. Behalve vervanging voor de secretaris valt er uiterlijk september 2016 nog een plek vrij vanwege het voorgenomen terugtreden van Jan Hulshof.
Een tweede, bij deze herhaald, verzoek betreft een collega voor Anne Schreur voor de vervanging van Ad Duyn in de organisatie van het sport- en speltoernooi 2016. Anne wil het doen, mits in duobaan. Het duurt nog even, maar toch alvast: wie meldt zich aan?
Tom, Jan en Gerdie
Laddercompetitie
Formeel werd de laddercompetitie van 2014-2015 pas afgerond met een kleine prijsuitreiking en een woordje van de voorzitter nadat we in september alweer opgestart waren. Joep en Inge waren de winnaars. Op de ALV van 30 oktober is besloten om de interne competitie in een iets andere vorm (poultjes) voort te zetten. Joep neemt dat op zich, met onze dank. Nadere info volgt!
Ledenwerving
Helaas heeft een aantal vorig jaar nieuw gekomen leden weer opgezegd met ingang van het seizoen 2015-2016. Twee daarvan om reden van zwangerschap, hen zullen wij t.z.t. weer kunnen terugverwelkomen. Op de ALV is besloten om weer een actie in het bonnenboekje te doen. Wie nog een origineel idee heeft voor 'an offer you can't refuse', melde zich. Daarnaast wordt het plan uitgevoerd om een iets oudere doelgroep voor badminton te interesseren: een laagdrempelige cursus voor senioren (50/55+), die dan aansluitend via de beginnerstraining zouden kunnen instromen.
Herinvoering tweede lidmaatschap
Met name op verzoek van Toledo heeft BCAO het tweede lidmaatschap met korting weer ingevoerd. Wie eerste lid is bij een andere badmintonvereniging, kan tegen gereduceerde contributie (60 euro per seizoen) lid worden van BCAO. Daarnaast kunnen mensen van buiten de vereniging deelnemen aan de training voor zover er plaats is voor dezelfde prijs als de leden. Momenteel is er alleen op de vrijdag ruimte.
Nieuwe sleutelregeling sporthal
Het bestuur heeft besloten om in eerste instantie te kijken of het werken met zes sleutels aangeschaft door de vereniging (twee voor elke speelavond, twee reserve op vaste adressen) voldoende is. Daarnaast wordt ieder die dat wil, in de gelegenheid gesteld om een persoonlijke sleutel aan te schaffen tegen een borg van 10 euro. Opgave via de mail bij Gerdie of via de lijst in de zaal. Twee vaste personen per avond worden benaderd voor sleutelbeheer. Twee reservesleutels liggen resp. op Vlouwakkers 7 (bij Gerdie) en Kruisakkers 31 (bij Martijn). Vanaf maandag 7 december gaat het nieuwe systeem in.
Alternatieve competitie voor TOPLAN
Net als vorig jaar komt er een alternatieve competitie voor TOPLAN met Pluvero en Toledo. Jan Hulshof is contactpersoon en is van plan na overleg met liefhebbers één team aan te melden. Nadere info bij Jan zodra bekend. De vraag naar wie er vorig jaar precies heeft gewonnen, staat nog uit.
Activiteiten
Voor het lopende seizoen zijn data voor tosses gepland, zie agenda. Zo mogelijk wordt het uitnodigen van andere clubs op onze speelavond gecombineerd met de toss-avonden. Over de TT is nog niets naders bekend. Speciale aandacht voor het etentje op zondag 20 december bij pizzeria Di Lucca, aanvang 18:30. Opgave via mail bij Gerdie of via de lijst in de zaal.
Op dit moment loopt de zaalhuur tot en met mei. Bij voldoende belangstelling nemen wij in mei de beslissing om net als vorig seizoen in juni door te spelen.
Agenda
- Decembertoss - toss van vrijdag 4 december wordt verplaatst naar laatste speelavond 2015: vrijdag 18 december
- Zondag 20 december 18:30: etentje bij Pizzeria Di Lucca. Opgeven s.v.p.via mail of op de lijst in de zaal.
- Vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari: geen vrij spelen
- Vrijdag 8 januari 2016 - hervatting met toss
- Overige maanden: 1e vrijdag van de maand: toss
- Dinsdag 3 mei - badmintontoernooi sport en spel
- Vrijdag 6 mei - geen vrij spelen
- TT - 24, 25 en 26 juni 2016
- Eindejaarsbbq - nader te bepalen datum in juni
- Training (tot en met april) vervalt in de schoolvakanties, vrij spelen niet, tenzij de vrijdag een feestdag is.