Van het bestuur
Helaas moesten wij in het bestuur per december 2013 afscheid nemen van Jurry, die zijn voorzitterschap niet langer kon combineren met zijn drukke werkzaamheden. Daarmee is de functie van voorzitter vakant. Van de oud-bestuursleden Jurry, Aart en Gerrit is gepast met een etentje afscheid genomen. Er zijn mooie woorden gesproken als dank voor hun inzet, vergezeld van enkele passende flessen. Het bestuur is op dit moment op zoek naar de statuten van de vereniging, die op onnavolgbare wijze zijn verdwenen. We willen nagaan wat er formeel geregeld is over de ontstane situatie. Moet er een ALV worden bijeengeroepen? Kunnen we een kandidaat bij co-optatie benoemen? Wij hebben een kandidaat gepolst die zich beraadt over het verzoek. Zodra we meer duidelijkheid hebben, krijgen de leden bericht. Tot dan kunnen we melden dat het lekker druk is op de baan, dat de lopende zaken waargenomen worden en de sfeer in de club prettig is. Heel fijn ook dat we naar aanleiding van de ledenwerfactie vier nieuwe leden erbij hebben gekregen!
namens het bestuur, Gerdie Kienhorst
Zwarte Piet toss 2013
Deze bijzondere toss werd georganiseerd door Roelof en Annemieke. Roelof deed zoals gewoonlijk de indeling en Annemieke zorgde voor de telling, de prijsjes, de snoepjes en de Zwart Piet petten. De Goedheiligman was dit jaar bijzonder gul, want voor elk lid deelde hij een fair trade chocoladeletter uit. Er was enige verwarring over wat melk en puur was, maar uiteindelijk ging iedereen tevreden met een letter naar huis. De winnaars waren deze keer Jacintha en Ad, die elk een Zwarte Piet van chocolade toegeschoven kregen en voor alle verliezers was er naast de letter nog een grote hoeveelheid bitterballen om het verdriet te verwerken.
Terugblik Nieuwjaarsborrel
Niet alle leden konden zich vrijmaken, maar een groot deel van ons kwam naar de Nieuwjaarsborrel op 4 januari, ten huize van onze secretaris Erwin Hartong. Erwin, Annemieke en Gerdie hadden e.e.a. georganiseerd en voor allerlei hapjes en salades gezorgd. Een goede aftrap voor het nieuwe jaar, en voor onze flyeractie.
Ledenwerfactie succesvol!
Met vereende krachten is de ledenwerfactie van afgelopen januari succesvol verlopen. Vier nieuwe leden hebben zich na de open inloopavond van 7 januari aangemeld: Mariska, Mariska, Ben en Herbert, van harte welkom bij de club en we wensen jullie veel speelplezier toe. Veel leden waren zonder veel aandrang bereid om alle flyers te verspreiden tot in de verre omstreken van Annen. Flyers die er prachtig uitzagen door de inspanningen van Gerdie (lay-out) en Bob (foto's) en waarop veel lovende reacties zijn ontvangen. Wij zijn blij met onze vier nieuwe leden, maar op 2500 flyers betekent 'de oogst' toch dat mensen moeilijk warm te krijgen zijn voor de prachtige badmintonsport. Wie wil meedenken over hoe we nog meer mensen bij de club kunnen krijgen? Zijn er ideeŽn over andere ledenwerfactiviteiten? Aarzel niet en deel ze met het bestuur.
Roelof
Interne clubcompetitie
Op speciaal verzoek van de ledenvergadering organiseren Joep en Roelof de interne competitie. Dit is nieuw en het is even zoeken naar het juiste formaat. Om precies acht personen in te delen op een vaste avond blijkt soms lastig verwege de gebruikelijke blessures en meer of minder onverwachte afwezigheid. Met enig kunst- en vliegwerk lukte dit toch voor de eerste drie vrijdagen. Na overleg met een groep aanwezige leden is besloten om de tossavonden van februari en maart te gebruiken om een aantal partijen voor de competitie te spelen. Verder bestond er belangstelling om tussendoor nog een aantal keren te spelen waarbij personen van gelijke sterkte het tegen elkaar mogen opnemen. Daarom is aan de hand van de tussenstand een indeling gemaakt in drie categorieen: topklasse, super topklasse en eregalerij. We streven er naar om voor elke categorie een wedstrijd te organiseren. Inmiddels vlot de competitie, waarbij soms enige aanwezigen met zachte hand naar een bepaalde baan worden gedirigeerd. Beloop en voortgang zijn in ontwikkeling en ideeŽn en voorstellen zijn bijzonder welkom. Tussenstand per 27 februari: Anne en Gerrit staan bovenaan. Aan het eind van het seizoen ontvangen de winnende dame en heer de speciale wisselbokaal en de verliezers een toepasselijke aanmoediging.
Roelof
Training
Acht leden volgen de gevorderdentraining van Joep op woensdagavond. De trainingen op de vrijdagavonden (beginners) worden soms goed en soms wat minder bezocht. Elroy doet erg zijn best om speltechniek en inzicht op een hoger plan te brengen. Voor beginnende leden is de beginnerstraining dť manier om snel meer plezier uit het spelen te halen. Hou dus vol!
TOPLAN
Vrijdag 28 februari is de laatste dag waarop je je kunt opgeven! Maak gebruik van het formulier en lever het in bij Elroy. BCAO betaalt de inschrijfkosten.
Speciale toss 4 april
Schrijf de datum alvast op. We proberen op 4 april een andere club op visite te krijgen, dus dan is het leuk als er veel mensen zijn.
Badmintontoernooi Sport en Spelweek 27 mei
In de aanloop naar de Sport en Spelweek nodigen wij de spelers voor de wijkteams uit om vanaf 9 mei de drie vrijdagen tot aan het toernooi op dinsdag 27 mei gratis te komen oefenen. Om het toernooi dat ook dit jaar weer door Ad in elkaar wordt gezet, vlot te laten verlopen, hebben we tellers nodig. Ervaring leert dat het na zes uur nooit zo'n probleem is, maar er zijn ook voldoende mensen nodig voor het begin, vanaf 16:45 om alles klaar te zetten. Dus wie kan tellen, melde zich alvast bij Erwin. Zet er even bij s.v.p. vanaf hoe laat je er bent.
Humor
Een Gummbah ingestuurd door Roelof. Humor?
Agenda
- zondag 9 maart - TOPLAN in Zuidlaren
- vrijdag 4 april - Speciale toss met hopelijk externe gasten
- vrijdag 18 april - Op Goede Vrijdag wordt gewoon gespeeld
- vrijdag 23 mei - Laatste speelavond van het seizoen
- dinsdag 27 mei - Sport en spelweek: badmintontoernooi
- zaterdag 14 juni - Seizoensafsluiting: Spetterend Tuinfeest
- vrijdag 27-28-29 - TT