Van het bestuur
Een groot deel van onze leden heeft elkaar tussen kerst en oud en nieuw bij het geslaagde eindejaarsetentje bij Di Lucca alvast een goed begin kunnen toewensen. Op 2 januari konden daaraan de beste wensen voor 2015 worden toegevoegd. Voor iedereen geldt: een gelukkig en gezond 2015 toegewenst!
Sinds de ALV van september 2014 heeft het bestuur enkele wisselingen ondergaan. Tom Oud werd op voordracht van het bestuur voorzitter en is benoemd door de ALV. In december legde Roelof zijn bestuursfunctie neer en daarmee is er een zetel vacant. Geïnteresseerde leden kunnen zich melden. Statutair kan het bestuur door met drie leden, maar versterking is welkom. Vooralsnog worden de secretariaatstaken verdeeld.
Blessureleed - afkloppen - lijkt over de breedte bijna geleden: Gerrit is terug met armbrace, Inge speelt de sterren van de hemel sinds ze terug is (met kniebrace) en Sjaak z'n schouder doet het ook weer. Alleen José en Hans kampen nog met hun blessures. We wensen iedereen die nog in de 'ziekenboeg' zit, ook Aart die heel goed opknapt van zijn ingrijpende operatie, een voorspoedig herstel. We zien elkaar liefst snel geheel hersteld graag terug op de baan!
Jan, Gerdie en Tom
Ledenwerving en nieuwe leden
Er hebben zich twee mensen aangemeld voor een tweede lidmaatschap. Wout Duinkerken en Rinske Meinen. Van harte welkom! Zij zijn lid van Toledo en komen ook meetrainen op de woensdagavond.
Daarnaast staat er een ledenwerfactie op stapel. In het bekende roodgrijze bonnenboekje van de SV Annen heeft BCAO twee bonnen: een voor een kennismakingsavond (één van twee mogelijke vrijdagen in februari gratis meespelen, consumptie plus meedelen in de bitterballen). Deze bon kan hetzij op 13 februari, hetzij op 27 februari worden ingeleverd. NB: op de bon zelf staat 14 en 28 februari (Gerdie heeft zich in een hoekje heel diep staan schamen). Evenwel kunnen wij dit nadeel in een voordeel omzetten; als mensen geïnteresseerd zijn, zal hun de afwijking opvallen. Dus als mensen je vragen, in de loop van januari, als de boekjes weer worden verspreid, of BCAO ze in de maling neemt: ontken nadrukkelijk en nodig ze met klem uit voor vrijdag 13 of 27 februari! De andere bon geeft recht op een spectaculaire korting op de resterende contributie voor de rest van het seizoen.
Training
De trainingen op woensdag en vrijdag lopen goed. Positief is dat een deel van de vrije ruimte op woensdag inmiddels gevuld wordt. Maar ook als Wout, Rinske en Jens meetrainen, is er nog plek voor incidenteel meetrainen.
Elroy werkt op vrijdag met een gestructureerd trainingsprogramma waarin slagen en veldposities systematisch worden behandeld. Wellicht ten overvloede: van 19:30 tot 20:30 zijn baan 1 en 2 voor de training gereserveerd. Vrij spelen daar, als er weinig deelnemers zijn, alleen na overleg met Elroy.
De trainingsbijdragen zullen via een factuur per mail in de loop van januari worden geïnd.
Laddercompetitie
De laddercompetitie die Joep (thanks, Joep!) voor ons heeft opgezet, is een succes. Het brengt een leuk competitief element in de avonden. Joep heeft de spelregels enigszins aangepast zodat ook met invallers kan worden gespeeld. Hij mailt regelmatig de stand rond. Deelnemende koppels kunnen elkaar op de baan maar ook per mail uitdagen. De regels en de ladder zelf vind je op speelavonden op het afhangbord in de zaal.
Na de laatste speelavond van 2014 stonden Sjaak en Sander bovenaan. We wensen iedereen veel plezier en succes in het vervolg van de competitie.
Alternatieven TOPLAN
De belangstelling voor TOPLAN loopt al jaren terug, ook vanuit onze club. Na overleg tussen Toledo, Pluvero en BCAO is besloten om het toernooi in deze vorm in 2015 niet te organiseren.
In plaats van TOPLAN zal BCAO Toledo en Pluvero afzonderlijk uitnodigen voor een vriendschappelijke toss zo mogelijk op een van onze tossavonden. Nadere info over de data volgt.
Pluvero organiseert momenteel samen met andere verenigingen een 'wilde' competitie voor recreantenteams die op de gewone speelavonden bij de deelnemende verenigingen loopt. Varianten in teamsamenstelling (twee heren, een dame; drie heren) zijn mogelijk omdat de deelnemers samen de regels bepalen. Mogelijk komt er vanaf maart tot einde seizoen een tweede ronde. BCAO zou in deze periode met één of enkele teams aan zo'n competitie kunnen meedoen. Nadere informatie volgt. Op voorhand kunnen leden hun belangstelling voor zo'n variant en of ze teamdeelnemer of reservespeler zouden willen zijn, kenbaar maken. Schiet een bestuurslid aan of stuur een mail naar het secretariaat. Mail aan dit adres komt inmiddels terecht in het postvak van onze voorzitter.
Samenloop voor hoop
Ad Duyn zit in de organisatie van Samenloop voor hoop, het evenement dat op 6 en 7 juni op de Brink in Annen wordt gehouden om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Als je dit een goed doel vindt en je ervoor wilt inzetten, laat het weten aan het bestuur. Het bestuur zal op enigerlei wijze een initiatief om vanuit BCAO een team (van leden en bijvoorbeeld aanhang) mee te laten lopen, ondersteunen. Ideeën om extra middelen voor het goede doel in te zamelen zijn welkom. 'Sponsors in eigen kring zoeken' werd al geopperd.
Kom op jongens en meiden, wij kunnen dat! Er zal een inschrijflijst komen op de speelavond waarop je je kunt opgeven. Als iemand dit persoonlijk zou willen 'trekken', dan is dat heel welkom. Je belangstelling doorgeven kan ook via een mail aan het secretariaat.
Vrijwilligers gevraagd
Het is nog vroeg dag, maar voor je het weet lopen we alweer warm voor de Sport- en spelweek. Ad organiseert dit voor de laatste keer. We hebben vrijwillers nodig a. om de toernooi-organisatie en indeling over te nemen van Ad vanaf 2016 (hij of zij kan zich naast Ad inwerken in deze editie) en b. iemand (kan in 2015 dezelfde persoon zijn als a.) die assisteert met de wedstrijdbriefjes en de algehele organisatie. Daarnaast zijn er tellers nodig. Dinsdag 12 mei, zet het vast in de agenda!
Gegadigden kunnen zich melden bij een van de bestuursleden of per mail via het secretariaat.
Jurry is bereid gevonden om evenals vorige jaren aanspreekpunt en organisator te zijn wat betreft onze inzet bij de TT. Hij zal t.z.t van zich laten horen. We hopen natuurlijk op een mooi contingent én de vrijwilligers om het in te vullen.
Agenda
- Elke 1e vrijdag van de maand: toss, soms met gasten
- vrijdag 9 januari - toss
- vrijdag 13 februari - kennismakingsavond (bonnenactie)
- vrijdag 27 februari - kennismakingsavond (bonnenactie)
- vrijdag 3 april - Paastoss
- dinsdag 12 mei 17:00-19:00 uur- Badmintontoernooi Sport en Spel
- juni 2015: vrijdagavonden vrij spelen
- vrijdag/zaterdag 19 of 20 juni - Eindeseizoensactiviteit
- donderdag t/m zaterdag 25-26-27 juni - TT