Van het bestuur
Beste badmintonners,
Na een gezellig etentje bij Di Lucca om 2016 af te ronden zijn we alweer een paar weken in het nieuwe jaar. Het is jammer dat Jurry Swart en Annemieke Visscher moesten afhaken vanwege hardnekkige bleussures. Het maakt eens te meer duidelijk dat een ledenwerfactie nodig is. Wij hebben in het hele dorp geflyerd en geven ruchtbaarheid aan een kennismakingsavond op 27 januari. Belangstellenden kunnen v.a. 20:00 binnen lopen en er wordt een introductietraining gehouden. Het zou fijn zijn om dit bij een grote opkomst van leden te doen, om het enthousiasme te stimuleren. Daarom: na afloop bitterballen en een drankje voor alle aanwezigen voor rekening van de club.
Ben Lachmann heeft bij de taakverdeling binnen het bestuur het secretariaat op zich genomen, Gerdie blijft penningmeester en Tom voorzitter. We wensen iedereen een goede en blessurevrije voortzetting van het seizoen.
Tom, Ben en Gerdie
Verschillende toernooien
Uitnodigingen voor toernooien in de regio die ons bereiken worden doorgestuurd. Voor het Rolder Koppel-grabbeltoernooi in Rolde op dinsdag 14 februari gaat de opgave via de lijst die in de zaal hangt of per mail aan Gerdie die zorgt voor centrale doorgifte aan de organisatie. Tom, Ad, Willy en Anne hebben zich al opgegeven. Opgave kan nog tot 7 februari.
'Wilde' competitie
Er zijn plannen om net als vorig jaar weer een onderlinge competitie op te starten met enkele lokale/regionale verenigingen. Als we een team kunnen samenstellen, zullen we deelnemen. Tom Oud is contactpersoon.
Vrijwilligers TT: opgeven z.s.m. s.v.p.!
Evenals voorgaande jaren kunnen we als vrijwilligers helpen in de catering van de TT Assen (23, 24 en 25 juni a.s.), als onderdeel van de ploeg uit Annen die de SV Annen levert. We kunnen veel enthousiaste vrijwilligers gebruiken! Goed voor de kas en gezellig voor de deelnemers. Onze gezamenlijke inzet levert al drie jaar een mooie bijdrage aan de begroting, waarmee we o.a. de contributie ondanks stijgende kosten laag kunnen houden. Tom Oud coördineert deze activiteit en is contactpersoon namens BCAO. Graag opgave z.s.m. (voor 3 februari) bij Tom, per mail of via de lijst, we moeten voor 3 februari weten hoeveel mensen we kunnen 'leveren'. Meld je aan als vrijwilliger! Hard werken als team in een prima sfeer. Het levert plezier en voldoening op, zoals iedereen die eerder meedeed je zal vertellen.
Training
Op de ALV is besloten om de training op woensdag vanaf de winterstop weer wekelijks te doen, buiten de schoolvakanties, tot en met april. Dat was gelukkig ook mogelijk voor Roy. We huren drie banen die door de mensen die trainen niet geheel bezet worden. Daarom kan er ook op woensdag (op de vrije baan) vrij worden gespeeld.
Barminton
Will en Kina hebben met het bestuur van het Dorpshuis afgesproken dat het Sportcafé alleen nog (standaard) open is bij een activiteit van het Dorpshuis of een 'evenement' in de sporthal. Dus kan het zomaar zijn dat vrijdagavond bij gewoon vrij spelen en verder geen bijzondere activiteiten het Sportcafé dicht blijft en we na afloop niet meer iets kunnen drinken. De gemeente is hierin geen partij. Een introductieavond zoals die van ons op 27 januari geldt overigens wel - nagevraagd - als evenement. Kina meldde dat als we iets bijzonders hebben, het café 'natuurlijk' open is. De belangstelling voor de barminton is steeds verder teruggelopen. Slechts een enkele keer zitten we nog met een behoorlijke groep om tafel. Punt is dat het niet op 'vaste' momenten is en het bestuur wil dat ook niet gaan afspreken. Overigens was het Sportcafé na de vakantie iedere keer wel open, soms wat later. Conclusie: we nemen het zoals het komt. Mogelijk kunnen we ook een afzakkertje gaan nemen bij de voetbalvereniging, dat werd al geopperd.
Ledenwerving
Als vervolg op de actie najaar 2016, organiseren we een open kennismaking op 27 januari gekoppeld aan een welkomstactie. Belangstellenden zijn v.a. 20:00 uur welkom en kunnen dan meedraaien in de beginnerstraining. Willen mensen lid worden of het spel uitproberen, dan zijn ze voor 25 euro lid tot einde seizoen en krijgen 6 x beginnerstraining door Elroy en Anne (met het oog op bewegen door ouderen; het betreft een laagdrempelige kennismaking, waaraan ook iets oudere mensen profijt kunnen hebben). Het idee is om een groepje tegelijk aan te trekken. Met het aanbod is huis-aan-huis geflyerd door Aart, Sjaak, Floortje, Irene, Elroy, Ben, Mateusz en Gerdie. Allemaal heel hartelijk dank!
Sport- en speltoernooi
Voor het toernooi in de sport- en spelweek op dinsdagmiddag 23 mei van 17:00-19:00 hebben wij vrijwilligers nodig voor de organisatie en het tellen. T.z.t. zullen we daarvoor een lijst in de hal hangen.
Eindejaarsactiviteit
In de loop van het voorjaar zullen we de belangstelling peilen voor een eindejaarsactiviteit om het seizoen af te ronden. Wanneer we niet doorspelen in juni, is 19 mei de laatste speelavond, daarna is het Sport- en Spelweek. Willen we doorspelen in juni, dan zouden wij na Pinksteren, 10 of 17 juni, een bbq kunnen organiseren.
Verlenging seizoen juni
Evenals afgelopen jaar zullen we bij voldoende belangstelling het vrij spelen seizoen met de maand juni (t/m TT) kunnen verlengen (voor 2/3 baan). De belangstelling hiervoor zullen we t.z.t. peilen.
40-jarig bestaan
Op de ALV hebben zich opgegeven voor de feestcommissie om de viering van het jubileum (14 december) in november of december vorm te geven: Floortje en Gerdie. Wij kunnen nog wel wat ondersteuning gebruiken, wie komt erbij?
Agenda t/m einde seizoen (mei of juni)
- 27 januari: kennismaking: training en instuif
- 1e vrijdag van de maand: toss
- Woensdag t/m april (excl. vakantie): training gevorderden 18:45-20:00
- Vrijdag 19:30-20:30: beginnerstraining
- 23 mei: badmintontoernooi Sport- en spelweek
- Laatste keer vrij spelen: 19 mei of 16 juni
- Vrijwilligersteam TT 23,24 en 25 juni