Van het bestuur
Beste badmintonners,
Het seizoen zit er weer op. Na de sport- en spelweek - dank aan de vrijwilligers - nam de animo voor de vrijdagavond toch behoorlijk af en bleef er maar een klein groepje over voor de avonden in juni. Het seizoen werd vrijdag 16 juni formeel beëindigd met een toss waarbij naburige verenigingen uitgenodigd waren, dus met een sportieve uitdaging!
In de vakantie zal het bestuur zich beraden op een ledenwerfactie annex cursus voor beginners om te proberen mensen te interesseren voor onze mooie sport. Ons ledental neemt gestaag af en dat moeten we zien te keren. Ideeën welkom! Verder is de jubileumcommissie in het strikte geheim gestart met de voorbereidingen voor de viering van het 40-jarig bestaan volgend seizoen. We wensen iedereen een goede vakantie, lekker uitrusten en graag tot ziens op de baan in september.
Tom, Ben en Gerdie
'Wilde' competitie
De regionale, onderling georganiseerde competitie was een leuke activiteit voor de tweede helft van het seizoen. Meedoen was belangrijker dan winnen, maar ik geloof dat Annen uiteindelijk de competitie heeft gewonnen. Lof aan het team en de nodig invallers. Opnieuw: voor herhaling vatbaar!
TT 23, 24 en 25 juni
Het laatste weekend van juni was het weer raak. Een groot deel van de volwassen bevolking van Annen spoedde zich op idioot vroege tijdstippen naar Assen om daar sportief bezig te zijn met de drankenverstrekking aan TT-bezoekers in het belang van de diverse verenigingen. Het was weer zwaar, intensief en vooral heel gezellig. Op een andere manier met andere mensen samenwerken blijkt steeds weer inspirerend te zijn. De sfeer onderling en tussen barpersoneel en bezoekers was prima. Sommige klanten wilden zich zelfs als vrijwilliger voor volgend jaar aanmelden. Of ze dat de volgende dag nog wisten, is twijfelachtig. Ben, Sander, Sjaak, Rob, Eva, Anne, Lars, Ad, Edwin en Huub, allemaal hartelijk bedankt voor de vrijwillige inzet. De niet-leden van BCAO krijgen daarvoor nog een kleine verrassing. Een paar mensen zou ik bijna vergeten, omdat ze bijna bij het TT-meubilair horen. Gerdie, Jan en Tom E., driedubbel bedankt! Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar de organisatie die dit omvangrijke project mogelijk heeft gemaakt. Henk Pater heeft dit namens v.v. Annen uitstekend gecoördineerd. Alle lof daarvoor. Als coördinator namens BCAO heb ik gemerkt hoe lastig het kan zijn. Extra aanmeldingen, onverwachte afmeldingen, enz. Alles moet op de juiste wijze gecommuniceerd worden. En dan was ons aandeel maar bescheiden. Nogmaals, namens de hele vereniging én de penningmeester dank aan de vrijwilligers. Tom Oud, voorzitter
Eindejaarsbbq!
Tot en met 10 juli kun je je nog opgeven voor de eindejaarsbbq, die op initiatief van Sjaak wordt gehouden op zaterdag 15 juli, vanaf 16:30, partners mede uitgenodigd. Locatie: Middenweg 135, Annen (bij Sjaak). Gaarne melden RSVP bij Gerdie, voor wie dat nog niet heeft gedaan: Ik kom (niet).
Training 2017/2018
Wat betreft de training op de woensdag hebben we een knoop moeten doorhakken. Slechts twee mensen uit de woensdaggroep van vorig jaar hebben zich zonder voorbehoud opgegeven voor de gevorderdentraining. De overigen door allerlei omstandigheden, waaronder blessures, gaan er niet mee door. Roy had reeds aangegeven het met een kleine groep niet te zien zitten. Wij hebben Joep nog eens benaderd, maar hij komt als het zo ver is, eerst terug om te spelen en ambieert in elk geval niet om dan direct weer te gaan trainen. Ook voor de beginnerstraining zijn er te weinig aanmeldingen uit de huidige groep. We proberen met medewerking van Elroy en Anne een clubje iets oudere enthousiastelingen te laten beginnen en deze op weg te helpen met een ´cursus´. Als zij blijven, kunnen we de beginnerstraining weer hervatten. De banen voor de woensdagavond blijven voor het volgend seizoen gehuurd, waardoor vrij spelen op de woensdag voor iedereen mogelijk is.
Barminton - sportcafé
Er is een aanbesteding gaande voor een nieuwe pachtperiode. Nadat duidelijk is wie de pacht krijgt, zullen wij met de nieuwe pachters overleggen over de opening op vrijdag na onze speelavond. Het is wel erg ongezellig gebleken, om na afloop niet even samen iets te kunnen nuttigen.
Ledenwerving
Onze flyeractie van begin januari heeft geen enkele belangstellende, laat staan een lid opgeleverd. Behalve de al genoemde cursus beginners doen we op ieder lid een beroep om te proberen via mond-tot-mondreclame weer mensen mee te krijgen.
Verlenging seizoen juni
De animo dit jaar was niet erg groot op de avonden in juni waarop we extra banen hadden bijgehuurd. We stellen de vraag of we het volgend jaar wel moeten doen op de ALV aan de orde.
Jubileum
In de jubcie zitten Floortje, Inge en Gerdie. De datum wordt - zet vast in je agenda: zaterdag 16 december, vanaf de namiddag inclusief eten. T.z.t. meer info.
Agenda
- Hervatting spelen: week 36. Wo 6 en vr 8 september
- 1e vrijdag van de maand: toss
- Woensdag t/m april (excl. vakantie): vooralsnog vrij spelen 18:45-20:00. Mogelijk beginnerscursus.
- Vrijdag 19:30-22:00 vrijspelen. Mogelijk op twee banen 19:30-20:30 beginnerscursus.
- Zaterdag 16 december v.a. halverwege de middag: viering 40-jarig jubileum (verrassing!)