Van de voorzitter
Het einde van het seizoen nadert rap! Op 1 juni sluiten we het seizoen 2011/2012 met een feestelijke toss af. We beginnen weer met badminton op vrijdag 7 september. We kunnen terugkijken op een goed seizoen met zoals bekend een enorme aanwas van nieuwe leden en diverse leuke activiteiten. Dit willen we zeker in het komende seizoen voortzetten. Het treft dat september de maand van de racketsporten is, als onderdeel van het Olympisch Jaar zoals de gemeente Aa en Hunze dat organiseert. Meer hierover elders in deze nieuwsbrief.
Resultaten enquête
Het bestuur heeft onlangs een enquête gehouden onder de leden. In deze nieuwsbrief een aantal resultaten. We zullen ze ook bespreken op de ALV die we zullen houden op vrijdag 28 september. Een mooie gelegenheid voor nieuwe leden om hun stem te laten horen!
We hopen iedereen nog te zien op vrijdag 1 juni en namens het bestuur wil ik iedereen een heel prettige vakantie toewensen!
Jurry Swart
Blessures
Helaas komen er toch regelmatig blessures voor bij onze leden wat resulteert in kortere of langere afwezigheid. Zo heeft Tom Oud last van zijn achillespees en spelen bij William de problemen met zijn knie weer op. Hopelijk gaat het snel beter, zodat we jullie weer op de baan zien!
Sport- en spelweek
Op dinsdag 15 mei wordt tussen 17:00-19:00 het badmintontoernooi als onderdeel van de Sport- en spelweek gespeeld. Altijd een gezellige twee uurtjes met leuk badmintonspel. Kom gerust kijken en help even mee met het klaar zetten en/of afbreken van de netten en het tellen. Voor elke vrijwilliger zijn er twee consumptiemunten!
1 juni toss + feest
Op 1 juni is de laatste speelavond. We zullen een toss organiseren en na afloop staat er ons in het Sportcafé een hapje en een drankje te wachten om het seizoen af te sluiten. Meld je even aan bij Aart of Inge zodat we weten voor hoeveel leden we de catering moeten verzorgen.
Organisatie training 2012-2013
Woensdagtraining seizoen 2012/2013
We hebben afscheid genomen van Buddy als trainer op de woensdag. Volgende seizoen zal Joep de training verzorgen. We zijn zeer blij dat Joep dit voor de club wil doen. Hij zal ook ter aanvulling van zijn reeds zeer goede badmintonspel en vaardigheden als sportleraar een trainerscursus gaan volgen bij de Nederlandse Badminton Bond. Via de enquête hebben zich inmiddels 12 leden opgegeven voor de training waarmee deze vol is.
Vrijdagtraining seizoen 2012/2013
Wat begonnen is als een incidentele begeleiding voor nieuwe leden is snel uitgegroeid tot een vast onderdeel van onze club. Elroy heeft zich opgeworpen als trainer voor de vrijdagavond voor met name nieuwe leden en/of beginnende spelers. Wij zijn Elroy zeer erkentelijk dat hij met zoveel enthousiasme de training vorm heeft gegeven. Ook hij heeft plannen om een trainerscursus van de Badminton Bond te gaan volgen. Via de enquête hebben zich inmiddels zo'n 10 leden aangemeld voor de vrijdagavondtraining.
Kosten training en lidmaatschap 2012-2013
Het bestuur zal aan het begin van het seizoen de leden die op de woensdagavond en/of vrijdagavond willen trainen benaderen over de kosten. Pas bij de begroting van het nieuwe seizoen kunnen we vaststellen welke bijdrage eventueel nodig is. Dit hangt ook af van de baanhuur en de tijd die we krijgen toegewezen. Inge heeft bij de beheerder van de sporthal de volgende tijden aangevraagd: woensdag van 19:00-20:30 en vrijdag van 19:30 -22:00. We moeten de toewijzing afwachten.
Olympisch Aa en Hunze
De gemeente Aa en Hunze stimuleert in het kader van het Olympisch jaar actief deelname aan sporten en bewegen. Elke maand is er een bepaald thema en in de lokale kranten staan grote advertenties van wat er allemaal op sportgebied gebeurt in de gemeente. September is de maand van d racketsporten. We overleggen met de andere badmintonvereniging in Aa en Hunze (Pluvero in Rolde) over een gezamenlijke activiteit, bijvoorbeeld een demonstratie van topbadminton door een van de Nederlandse topspelers.
Sponsoravond 27 april ging niet door
Om onze sponsoren in de gelegenheid te stellen om verder met ons en onze sport kennis te maken hadden we ze uitgenodigd voor 27 april jl. We hebben slechts van twee sponsoren een reactie mogen ontvangen en uiteindelijk kon alleen Ruchti langskomen. Gezien de lage opkomst hebben we besloten om de avond niet te laten doorgaan. Inge nodigt nu de sponsoren die gereageerd hebben, uit voor de seizoensafsluiting op 1 juni.
Agenda 2012 - noteer s.v.p. de bijzondere activiteiten
- dinsdag 15 mei - Sport- en spelweek: badmintontoernooi
- 18 mei geen badminton: i.v.m. Sport- en spel!
- 1 juni seizoensafsluiting: toss + feest!
- vrijdag 7 september: start seizoen 2012-2013
- vrijdag 28 september: ALV. Nadere aankondiging volgt.
- vrijdag 14 december - BCAO bestaat 35 jaar!!!