Van de voorzitter
We zijn al weer anderhalve maand in het nieuwe badmintonseizoen. Hoewel onze club nog maar 24 leden telt, hebben we een goede opkomst. De training op de woensdag is nagenoeg vol en op de vrijdagavond hebben steeds zo'n 16 - 18 spelers.
Helaas is de barminton er een aantal weken ietwat bij ingeschoten omdat verschillende leden niet ongedoucht in het Sportcafe wilden verschijnen. Gelukkig zijn we de legionellabacterie weer de baas en kan er weer gedoucht worden, dus zien we iedereen graag weer terug bij de barminton!
We herhalen de doorlopende oproep voor het insturen van suggesties en bijdragen voor deze Nieuwsbrief naar Gerdie. Mailen naar redactie Nieuwsbrief.
Jurry Swart
Attentie: belangrijke datums in de agenda
Pak de agenda en leg de afspraken volgens de agenda onderaan vast. De inloopavond die we nog dit najaar wilden organiseren kan op de voorziene datum niet doorgaan. Een nieuwe datum wordt geprikt en nader bericht volgt.
Vrijwilligers banketletteractie gezocht
Op zaterdag 26 november organiseren we de banketletteractie en roepen nu alvast vrijwilligers op. De club heeft ieders hulp nodig om de kas aan te vullen. Het mag niet zo zijn dat vele familieleden zich moeten inzetten omdat we als leden zelf niet langs de deur willen. Help mee! Uiteindelijk gaat het om slechts enkele uurtjes, als we met een behoorlijke ploeg zijn en het geeft een heel voldaan gevoel aan het eind van de middag in het Sportcafť bij de warme chocolademelk. Met banketletter, natuurlijk.
Externe contacten
Op de laatste ALV beloofde het bestuur zich actief in te zetten om het contact met andere verenigingen te versterken: zelf bij andere clubs op bezoek te gaan en andere clubs bij BCAO uit te nodigen. Jan Hulshof is bezig met de eerste afspraak voor dit jaar en dit zal een bezoek worden aan de badmintonclub in Vries.
Eerste Rolder Koppeltoernooi
Van Badmintonclub Pluvero ontvingen we een uitnodiging voor een open koppeltoernooi op zondagavond 13 november a.s. Opgeven kan tot 5 november (inschrijfformulier is op de trainingsavond en speelavond beschikbaar; we schrijven als club in). Ter opfrissing van het geheugen een citaat uit de uitnodigingsbrief:
Een koppeltoernooi is een verrassende manier van badmintonnen. De organisatie koppelt nl. per partij de deelnemers aan elkaar. Elke wedstrijd speelt u dus met een nieuwe partner; dit kan een bekende zijn van uw eigen vereniging, maar ook iemand van een andere club. De wedstrijden hebben een vastgestelde speelduur. Er zijn echter geen finales, dus iedereen heeft evenveel partijen te spelen. Er wordt gespeeld in twee categorieŽn: (1) Beginners (tot twee jaar speelervaring) en (2) Gevorderden (meer dan twee jaar speelervaring). De kosten bedrag Ä 5 per persoon (incl. een consumptie, dropjes en nootjes en vooral veel speelplezier). Betalen kan op de avond zelf.
Lid en/of Sponsor?
Vorig jaar is de vraag gerezen of een sponsor van de club automatisch lid is en als zodanig 'gratis' kan spelen, trainen of bijvoorbeeld aan activiteiten mee doen die voor de leden worden georganiseerd. Het bestuur heeft besloten om een scheiding te hanteren tussen sponsoren en leden. Een sponsor is geen lid. Wil een sponsor spelen etc. dan kan hij of zij lid worden. Hetzelfde geldt voor leden die willen sponsoren; sponsoring staat los van het clublidmaatschap.
Ledenwerfacties
De inloopavond is een manier, maar blijkt niet zoveel mensen te trekken. Het idee was ook om een flyer rond te brengen om te werven voor de inloopavond, die niet op de voorgenomen datum (28 oktober) kan doorgaan. We denken nu na over het combineren van flyeren met de banketletteractie, anders wordt het een flyeractie aan het begin van het nieuwe jaar, om aan te haken bij goede voornemens.
Het bestuur zal de leden van de Tennis Club Annen benaderen om te peilen of er belangstelling is voor een andere racketsport in de winter.
Alle goede ideeŽn om meer mensen lid te maken, blijven welkom. En neem vooral buurvrouw en buurman, ook van een paar huizen verder, eens mee!
Agenda
- Training woensdag 19.00-20.00 uur
- Vrije speelavond vrijdag 20.00-22.00
- 1e vrijdag van de maand: toss
- vrijdag 18 november - Algemene ledenvergadering
- zaterdag 26 november - Banketletteractie
- 31 december - Oudejaarsborrel met oliebollen bij Jurry thuis