Van het bestuur
We staan aan het begin van een nieuw seizoen waarbij we bij wijze van proef direct na de zomervakantie beginnen met vrij spelen op de vrijdagavond, vergelijkbaar met het doorspelen in juni in de hal. We zullen de proef evalueren op de a.s. ALV. Het bestuur (Jan, Roelof en Gerdie) kon zonder bezwaar vanuit de (inmiddels via de KvK teruggevonden) statuten zonder voorzitter de lopende zaken waarnemen. In de vorige nieuwsbrief schreven wij dat we een kandidaat hadden gepolst. Het verheugt ons te melden dat Tom Oud zich kandidaat heeft gesteld. Hij heeft de bestuursvergadering al bijgewoond en hij zal door het bestuur op de ALV als voorzitter worden voorgedragen. We beginnen het jaar helaas met enkele opzeggingen (door blessures, met name), maar per saldo hebben we met ingang van het nieuwe seizoen drie leden meer dan vorig jaar. Tot op de baan, vanaf vrijdag 22 augustus!
namens het bestuur, Gerdie Kienhorst
Spelen in juni
Op de vrijdagavonden in juni hebben we als proef op vrijdagavond drie banen in de hal gehuurd. De avonden waren goed bezocht en veel leden vonden de seizoensverlenging prettig. Heel jammer dat de tweede keer door een communicatiefout tussen beheerder en Sportcafé in het water viel en wij voor een dichte deur kwamen, maar desondanks als proef een succes. De a.s. ALV gaat bepalen of we hiermee in 2015 doorgaan.
Seizoenseinde tuinfeest & BBQ
Met een mooie grote opkomst, inclusief partners vond het seizoenseinde tuinfeest & BBQ plaats ten huize van de familie Swart. Prachtig weer, leuke mensen en lekker eten. Annemieke had voor heerlijke salades gezorgd, het bier werd gesponsord door Wil & Kina (een ingeloste schuld vanwege een ingeleverde sportvrijdag ten behoeve van het kickboxgala) en er was live muziek. Een geslaagd feest vormde een mooie afsluiting van het speelseizoen. Het bleef nog lang gezellig in de tuin, nadat de grappa, whisky en nog meer van dit lekkers op tafel kwamen. Naar verluidt is het ook Roelof gelukt om thuis te komen, ondersteund door Ad, Sjaak en Ben.
TT: grote inzet, prachtige opbrengst!
BCAO-leden hebben zich met veel enthousiasme weer ingezet voor de drankverkoop om de clubkas te versterken. Jurry trad op als organiserende contactpersoon namens BCAO en heeft zich uitstekend van die taak gekweten. Iedereen die zich ingezet heeft, voor een, twee of zelfs drie dagen: hartelijk dank namens de penningmeester, want het heeft de clubkas geen windeieren gelegd! De precieze opbrengst wordt meegedeeld op de ALV.
Start seizoen!
We hervatten het vrij spelen dit seizoen op proef op 22 augustus. Elroy is bereid gevonden om een rustige eerste training te verzorgen. De woensdagtraining start weer in de eerste week van september. Op 5 september krijgt het vorige seizoen nog een staartje: de prijsuitreiking aan de winnaars van de interne competitie!
Training: graag opgeven
Degenen die zich nog niet hebben opgegeven kunnen zich op vrijdag 22 augustus inschrijven voor zowel de woensdag- als de vrijdagtraining. Ook kun je je altijd opgeven bij het secretariaat, Roelof persoonlijk of via mail.
Algemene ledenvergadering 19 september
Op 19 september om 21:30 aansluitend aan de speelavond wordt de ALV gehouden. De stukken zullen tijdig worden rondgestuurd. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Het is belangrijk om met elkaar de koers te bepalen en we hopen een nieuwe voorzitter te kunnen benoemen.
Agenda (onder voorbehoud besluiten ALV)
- Elke 1e vrijdag van de maand: toss, soms met gasten
- vrijdag 19 december - Feestelijke decembertoss, laatste speelavond 2014
- woensdag 31 december - Oudjaarsborrel
- vrijdag 2 januari - Vrij spelen (geen toss)
- vrijdag 9 januari - Introductieavond (met toss)
- zondag 8 maart - TOPLAN (onder voorbehoud)
- vrijdag 3 april - Paastoss of bezinningsactiviteit
- dinsdag 12 mei - Badmintontoernooi Sport en Spel
- vrijdag/zaterdag 19 of 20 juni - Eindeseizoensactiviteit
- donderdag t/m zaterdag 25-26-27 juni - TT