Van het bestuur
Beste badmintonners,
De kop is alweer van het seizoen! Na een late afsluiting met een eindejaarsbbq op zaterdag 15 juli (Sjaak en Berry, nogmaals dank voor jullie gastvrijheid) was het zo maar weer de 1e week van september. Op woensdag en vrijdag is er vrij spelen voor de leden, nu de gevorderdentraining gestopt is. Helaas heeft een aantal leden opgezegd, mede door blessures en andere omstandigheden. Gelukkig hebben zich ook weer enkele nieuwe leden gemeld, zoals Ronald en Ivar, die we bij deze van harte welkom heten. Femke de Heer had zich eind vorig jaar al aangemeld, en is zo jong als ze is, een aanwinst.
We gaan een flyer maken in combinatie met een 'offer you can't refuse' om te proberen nieuwe leden te werven. Over de viering van het 8e lustrum zal de feestcommissie communiceren. We wensen iedereen veel sportplezier de komende maanden!
Tom, Ben en Gerdie
Opbrengst TT
Onze inzet op de TT heeft voor een mooi batig slot op onze begroting gezorgd. In te zien bij de financiŽle verantwoording op de ALV.
ALV vrijdag 13 oktober
De kascommissie heeft de financiŽn gecontroleerd en de ALV vindt plaats op vrijdag 13 oktober a.s. aansluitend aan de badminton v.a. 09:30 in een zaaltje van het Dorpshuis. De vereniging trakteert op een drankje en bitterballen. De agenda en de stukken worden via de secretaris z.s.m. rondgestuurd.
Barminton - sportcafť
Het bestuur van het dorpshuis heeft de pacht van de Sportsbar ondergebracht bij twee bekende Annenaren, Henk Pater en Gerard Kuitse. Het zal in het vervolg geen probleem meer zijn om na afloop van de badminton gezellig samen iets te nuttigen - eten, drinken met en zonder alcohol. We hopen dat de gezelligheid leden zal verleiden om na afloop van het spelen nog even te blijven.
Ledenwerving
Het bestuur presenteert plannen (flyer, Schakel, mogelijk Facebook/website, bijzonder aanbod) voor ledenwerving op de ALV. Daarnaast een beroep op ieder lid: proberen via mond-tot-mondreclame weer mensen mee te krijgen. Neem je buurvrouw of buurman eens mee!
Jubileumviering
In de jubcie zitten Floortje, Inge en Gerdie. De commissie mailt zelf met de leden over de verdere organisatie. Nogmaals: festiviteit is op zaterdag 16 december, vanaf halverweg de middag, inclusief eten.
Agenda
- 1e vrijdag van de maand: toss
- Woensdag t/m april (excl. vakantie): vooralsnog vrij spelen 18:45-20:00. Mogelijk beginnerscursus.
- Vrijdag 19:30-22:00 vrij spelen. Mogelijk op twee banen 19:30-20:30 beginnerscursus.
- Vrijdag 13 oktober 21:30 aansluitend aan speelavond ALV, Dorpshuis & Sportsbar
- Zaterdag 16 december v.a. halverwege de middag: viering 40-jarig jubileum (verrassing!)