Van het bestuur
Beste badmintonners,
Het spits is eraf! We zijn het seizoen gestart met de eerste speelavond op vrijdag 2 september. Per 1 september hebben wij twee opzeggingen ontvangen: Martijn Sap stopt met badminton en Joep Teeuwisse moet vanwege een hardnekkige blessure voorlopig afhaken. Anderzijds heeft Veronica Frau haar racket opgepakt en zich weer als lid aangemeld. Hierbij van harte welkom!
Het bestuur zal op de komende ALV Ben Lachmann voordragen als bestuurslid. Wij roepen hierbij de leden op om zich kandidaat te stellen voor nog een bestuursfunctie, omdat Jan Hulshof bij de komende ALV het bestuur zal gaan verlaten.
Tom, Jan en Gerdie
TT 2016
Onze inzet voor de TT heeft de verenigingskas 2765 euro opgeleverd. Een prachtig resultaat dat alleen mogelijk is dankzij de inzet van onze leden en extra vrijwilligers uit de 'aanhang'. Wij hebben die laatsten voor hun inzet bedankt met een attentie. Deelnemers beleven er ondanks het harde werken veel plezier aan. Zelfs de die-hards die drie dagen staan. Na afloop hebben de vrijwilligers in de kantine van de voetbalvereniging - het is al bijna traditie - samen kunnen uithijgen. Teuben heeft goed voor de vrijwilligers gezorgd en de voetbalvereniging had de organisatie prima onder controle. Wat ons betreft volgend jaar weer!
Competitie
De alternatieve laddercompetitie is vorig jaar seizoen gespeeld, maar na een redelijk enthousiaste start constateren we dat er na februari nauwelijks animo meer voor was. Een reden kan natuurlijk zijn dat een team van ons mee heeft gedaan aan de mini-competitie die Pluvero heeft georganiseerd. We zullen e.e.a. evalueren in de ALV.
Training
Negen mensen hebben zich opgegeven voor de woensdagtraining. Tot aan de kerst zal er in september, oktober, november en december 2x per maand training worden gegeven door Roy Hodselmans. De data zijn 14 en 21 september, 5 en 12 oktober, 2 en 9 november en 7 en 14 december. Overige woensdagen buiten de vakanties zijn vrij spelen van 18:45-20:00 uur. Het vervolg na 1 januari bespreken we in de ALV.
Ledenwerving
De club zal met een stukje in de Schakel/Oostermoer en digitale bronnen een ledenwervingsactie starten. Tot aan de herfstvakantie is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen en op vrijdag mee te spelen. Wie zich aanmeldt voor de herfstvakantie, krijgt een actiekorting op zijn contributie. Met dit kleine bestuur moeten we keuzes maken; we zullen een flyer gaan maken, niet voor huis-aan-huis, maar om incidenteel te flyeren bij Brinkactiviteiten of bijvoorbeeld op de Kerstfair. PM zijn de plannen om een iets oudere doelgroep voor badminton te interesseren middels een laagdrempelige cursus voor senioren (50/55+), die dan aansluitend via de beginnerstraining zouden kunnen instromen.
40-jarig bestaan
In het seizoen 2017-2018 bestaat BCAO 40 jaar - op 14 december 2017 om precies te zijn - en dat jubileum mag worden gevierd. Wij hebben het plan om in de ALV een feestcommissie in te stellen, die ideeŽn kan verzamelen en voorstellen. Er is budget om er iets moois van te maken! Willen jullie er vast over nadenken?
Mededelingen
ALV vindt plaats vrijdag 28 oktober na afloop van het spelen om 21:30 in het Dorpshuis. Zet vast in je agenda.
Liefhebbers kunnen zich inschrijven voor een gezelligheids-mix toernooi voor het goede doel op 22 oktober a.s., voor koppels. De opbrengst van dit toernooi gaat naar de Make A Wish organisatie die de wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte laat uitkomen. Voor dit toernooi geldt een minimum leeftijd van 17 jaar. In een aparte mail is het opgaveformulie aan de leden doorgestuurd. Deelname aan het toernooi staat open voor recreanten en (ex-)competitie-spelers. Kosten bedragen 10 euro p.p. Locatie is Muntendam.
Agenda t/m december
- 1e vrijdag van de maand: toss
- Woensdag 14 en 21 september - training
- Woensdag 5 en 12 oktober - training
- Vrijdag 28 oktober 09:30 Dorpshuis: ALV
- Woensdag 2 en 9 november - training
- Woensdag 7 en 14 december - training
- Overige woensdagen buiten herfst- en kerstvakantie: vrij spelen 18:45-20:00 uur
- Decembertoss 16 of 23 december, wordt nader aangekondigd